• slider image 309
 • slider image 318
 • slider image 319
 • slider image 320
 • slider image 308
 • slider image 310
 • slider image 312
 • slider image 313
 • slider image 314
 • slider image 315
 • slider image 316
 • slider image 317
:::
好消息 hhps - 108學年度榮譽榜 | 2019-09-09 | 人氣:75

榮獲【數學項目】

 幼童組 葉家愷《第四名》

 三年級組 蔡承佑《第一名》

 五年級組 陳妙如《第二名》

 六年級組 翁承澔《第三名》、蔡承翰《第四名》

 

 榮獲【心算項目】

 幼童組 葉家愷《第三名》

 三年級組 蔡承佑《第二名》

 五年級組 陳妙如《第二名》

 六年級組 翁承澔《第二名》、蔡承翰《第二名》

:::

和興國小圖書館