• slider image 193
  • slider image 262
  • slider image 266
  • slider image 264
  • slider image 267
  • slider image 198
  • slider image 194
  • slider image 196
  • slider image 200
:::

學校榮譽榜

好消息 hhps - 107學年度榮譽榜 | 2018-11-21 | 人氣:69

賀本校參加     嘉義縣107年幸福家庭楷模徵選  黃彥甯同學榮獲高年級組特優感謝魏銘相老師指導   陳湘淇同學榮獲低年級組特優感謝周靜怡老師指導