• slider image 193
  • slider image 262
  • slider image 266
  • slider image 264
  • slider image 267
  • slider image 198
  • slider image 194
  • slider image 196
  • slider image 200
:::

和興國小圖書館

:::
好消息 hhps - 106學年度榮譽榜 | 2018-07-06 | 人氣:196

賀   本校【黃彥甯】同學榮獲嘉義縣語文競賽複賽「閩南語朗讀項目」《第七名》佳績,指導老師:周靜怡老師