• slider image 193
  • slider image 262
  • slider image 266
  • slider image 264
  • slider image 267
  • slider image 198
  • slider image 194
  • slider image 196
  • slider image 200
:::

和興國小圖書館

:::
好消息 hhps - 105學年度榮譽榜 | 2017-05-09 | 人氣:253

賀 嘉義縣106年度推動「嘉教五讚-認同力」計畫獲獎

走讀嘉鄉教材設計比賽-國小學習單 主題「探訪水上鄉三界埔的木瓜產業」教師【張憶萍】榮獲[佳作]

走讀嘉鄉教材設計比賽-國小簡報 主題「咱的故鄉」教師【劉昌裕、張原豪】榮獲[甲等]