• slider image 309
 • slider image 318
 • slider image 319
 • slider image 320
 • slider image 308
 • slider image 310
 • slider image 312
 • slider image 313
 • slider image 314
 • slider image 315
 • slider image 316
 • slider image 317
:::
好消息 hhps - 104學年度榮譽榜 | 2016-07-27 | 人氣:213

恭喜 本校榮獲嘉義縣105年語文競賽南區初賽
國語朗讀       學生:張語珊 榮獲第三名佳績   指導老師:郭香洵


閩南語朗讀   學生:林俊傑 榮獲第五名佳績    指導老師:周靜怡

:::

和興國小圖書館